Ανακοίνωση προς ΟΔΥΕ

Ανακοίνωση προς ΟΔΥΕ

Αθήνα  21-9-2016

Αριθμ. Πρωτοκ. :  52

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Όπως είναι γνωστό σε όλους, από το 2011 μέχρι και σήμερα δεν γίνονται επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων από τα αρμόδια για το λόγο αυτό Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Το  χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είχε ως αποτέλεσμα, μετά και από τον μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων, την δημιουργία πολλών κενών θέσεων Διευθυντών  και Προϊσταμένων Τμημάτων των Δικαστικών Υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση  την δημιουργία προβλημάτων στην λειτουργία τους.

Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με πράξεις διορισμού Διευθυντών και Τμηματαρχών στις οποίες προχώρησαν οι Διοικήσεων των Υπηρεσιών για τις οποίες έχουν εκφραστεί έντονες διαμαρτυρίες ως προς τα κριτήρια με τα οποία έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές.

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι οι επιλογές πρέπει να γίνονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσιακά Συμβούλια και  όχι με ανάθεση όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, για πολλούς και ευνόητους λόγους.

Καλούμε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία κατάταξης στο νέο βαθμολόγιο και αμέσως μετά να προχωρήσουν οι κρίσεις από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000)

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                                       Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ σε μορφή .pdf