ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Δ.Υ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Δ.Υ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Α., στη συνεδρίαση του στις 27-9-2013, ΟΜΟΦΩΝΑ, επαναβεβαίωσε την στήριξή του στους νέους συναδέλφους που ήρθαν στα δικαστήρια μέσω της κινητικότητας. Τους  θεωρεί ισότιμα μέλη του και απολύτως  απαραίτητους  στην ενίσχυση της γραμματείας των δικαστικών υπηρεσιών που τα τελευταία χρόνια δυσλειτουργεί λόγω έλλειψης  προσωπικού.

Πιστεύουμε πως τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου μας πρέπει με κάθε τρόπο να στηρίξουν τους νέους συναδέλφους και μετά και από την έκδοση της υπ΄αρ. 3355/2013 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, επί αιτήσεως ακυρώσεως της ΟΔΥΕ, με την οποία επαναφέρονται οι καταργημένες οργανικές θέσεις, από την  1-11-2011, κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 4024/2011, να θέσει ως στόχο την αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης και την μονιμοποίησής τους.

Είναι γνωστό πως ένας Α΄βάθμιος Σύλλογος, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά, καθ΄υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και χωρίς καμιά νομιμοποίηση, αφού τα κλαδικά θέματα πρέπει να τα χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος,  έχει ασκήσει  προσφυγή στο ΣτΕ  κατά της τοποθέτησης υπαλλήλων μέσω της κινητικότητας στις δικαστικές υπηρεσίες. Η έκβαση της υπόθεσης αυτής είναι ιδιαιτέρως σοβαρή τόσο για τις πολύ μεγάλες ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών για προσωπικό, αλλά και για την αμφισβήτηση του δικαιώματος στην εργασία των συναδέλφων που ήρθαν στα δικαστήρια μέσω της κινητικότητας.

Προτείνουμε την παραίτηση από το δικόγραφο της προσφυγής στο ΣτΕ,  του Συλλόγου του Πειραιά και θεωρούμε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο στην επικείμενη συνδιάσκεψη της ΟΔΥΕ,  στις  19-10-2013, να τοποθετηθούν όλοι οι Ά βάθμιοι Σύλλογοι σχετικά με την πρόταση αυτή.

Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γραμματέας         

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                                    Θανάσης Κόκκινος

Συν.: Πρόταση ΣΔΥΑ προς την ΟΔΥΕ για τους νέους συναδέλφους