Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 19-4-2013,  εξέτασε το πρόβλημα που έχει προκύψει μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε ότι αφορά  την Θέση του Γραμματέα στο Πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών.

Αφού συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα, αποφασίσαμε ομόφωνα να ζητήσουμε  την κατάργηση της σχετικής διάταξης, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρονται στο από 10-4-2013  έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προς τον κ. Υπουργό της Δικαιοσύνης:

“Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη του Γραμματέα στην έδρα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν η τήρηση των πρακτικών γίνεται με μηχανικό τρόπο ή από τη γραφίδα του Γραμματέα. Επίσης απαιτούμε να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4055/12, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 270 Κ.Πολ.Δ και ζητούμε η εξέταση των μαρτύρων να γίνεται ενώπιον όλης της σύνθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διότι άλλως αναιρείται η έννοια του Πολυμελούς Δικαστηρίου και καθίσταται αδύνατο να συμμετέχουν στη συζήτηση και να λαμβάνουν γνώση τα λοιπά μέρη της σύνθεσης. Θεωρούμε ότι η δίκαιη δίκη είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα διεξαγωγής της δίκης.” 

Οι θέσεις του Δ. Σ. του Συλλόγου μας για το συγκεκριμένο θέμα είναι οι εξής :

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αφαίρεσης των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του Γραμματέα ως προς την παρουσία και την σύμπραξή του σε  δικαστικές πράξεις.

Σε ότι αφορά την διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4055/12 θεωρούμε ότι είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι “Μπορεί να διακόπτεται η συνεδρίαση”. Εφόσον όμως το Δικαστήριο αποφασίσει να αναθέσει μόνο στον Εισηγητή την εξέταση των μαρτύρων τότε πρέπει να διακόψει την συνεδρίασή του και από τον Πρόεδρο να σημειωθεί στο πινάκιο εγγραφής των υποθέσεων τόσο  η διακοπή καθώς και η νέα ημερομηνία δικασίμου, κατά την οποία θα ανακοινωθεί ότι συζητήθηκε η υπόθεση, παρουσία ολόκληρης της σύνθεσης του Δικαστηρίου και αφού στον ενδιάμεσο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των μαρτύρων, χωρίς την παρουσία Γραμματέα.

Με την διακοπή της συνεδρίασης παύει να υφίσταται η συγκρότηση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Γραμματέα. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα παρουσίας του Γραμματέα στην έδρα αφού αυτό συνδέεται άρρηκτα με την παρουσία ολόκληρης της σύνθεσης του Δικαστηρίου.

Στην συντριπτική πλειοψηφία, τόσο Πανελλαδικά (όπως ενημερωθήκαμε από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας), όσο και στην Αθήνα, η εξέταση των μαρτύρων πραγματοποιείται ενώπιον ολόκληρης της σύνθεσης των Πολυμελών Πρωτοδικείων. Ειδικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών την πρακτική αυτή ακολουθούν οι 40 από τις 46 συνθέσεις των εν λόγω Δικαστηρίων.

Κατά την γνώμη μας η ερμηνεία μερικών – ευτυχώς ελάχιστων – Προέδρων, για “υποχρέωση“ παραμονής του Γραμματέα στην έδρα, μόνο με τον Εισηγητή, κατά την διάρκεια εξέτασης των μαρτύρων προσκρούει στην διάταξη του άρθρου 102 παρ. 3 του Ν. 4139/2013, η οποία ορίζει ακριβώς το αντίθετο.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια πλασματική εικόνα αντιπαλότητας μεταξύ Δικαστών και Γραμματέων που αποδυναμώνει την κοινή θέση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας για κατάργηση του άρθρου 9 του Ν. 4055/12 και του άρθρου 102 παρ. 3 του Ν. 4139/2013 έτσι ώστε να ισχύσει το άρθρο 270 Κ.Πολ.Δ., όπως ήταν πριν την τροποποίησή του με τους δύο παραπάνω νόμους.

Για το   Δ. Σ.

         Ο  Πρόεδρος                                                           Ο  Γεν.  Γραμματέας

 Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                          Θανάσης   Κόκκινος

H ανακοίνωση και σε μορφή .pdf