ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή

Κοινοποίηση:

  1. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύριο Δημήτριο Παπασπύρου
  2. Διεύθυνση Δ31 (Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης).
  3. Κ. κ. Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Αθήνας
  4. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Θέμα: ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θεωρεί απαραίτητη την επαναθεσμοθέτηση της υπερωριακής αποζημίωσης Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών για τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Αθήνας, που λειτουργούν καθ’  όλη την διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα:

Α) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους λειτουργεί το Τμήμα Αυτοφώρου Διαδικασίας, όλα τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για 6-8 ώρες (4 άτομα). Επίσης κάθε Σάββατο λειτουργεί το Τμήμα Εκτελέσεων για 6-8 ώρες (1 άτομο). Σύνολον απαιτούμενων ωρών έτους περίπου: 4.000

Β) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, λειτουργούν τα εξής τμήματα:

1) Τμήμα Εκκαθάρισης. Εκτός των απογευματινών Υπηρεσιών λειτουργούν όλα τα Σάββατα του έτους (2 άτομα), για 8 ώρες.

2) Αυτόφωρο Τριμελούς, εκτός από τα απογεύματα καθημερινών, λειτουργεί όλα τα Σάββατα του έτους (1 άτομο), για 8 ώρες

3) Αυτόφωρο Μονομελούς, εκτός από τα απογεύματα καθημερινών, λειτουργεί όλα τα Σάββατα του έτους (1 άτομο), για 8 ώρες.

4) Τμήμα Ανάκρισης. Εκτός από τα απογεύματα καθημερινών, λειτουργεί όλα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (1 άτομο) 6-8 ώρες.

5) Τμήμα Ασφαλιστικών (1 άτομο).

6) Τμήμα ειδικών διαδικασιών (1 άτομο).

Σύνολον απαιτούμενων ωρών έτους περίπου: 3.400

Γ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ Αθηνών:

Καθημερινά λειτουργεί το Αυτόφωρο έως τις 17:00, καθώς επίσης και όλα τα Σάββατα από ώρα 10:00 έως 15:00 (1 άτομο).

Σύνολον απαιτούμενων ωρών έτους περίπου: 300

Γενικό σύνολο υπερωριακής αποζημίωσης Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών περίπου 7.700 ώρες ετησίως.

Η απόφαση της κατάργησης των ανωτέρω υπερωριών λήφθηκε πριν από πέντε περίπου χρόνια, χωρίς καμιά εξήγηση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρώνονται συνάδελφοί μας για συγκεκριμένη απασχόλησή τους, τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                                          Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .docx