Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.  Αντώνη  Ρουπακιώτη

Κοινοποίηση: Στον  Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας  πραγματοποιήθηκε, στις 29-11-2012,  κοινή σύσκεψη των Προεδρείων των Συλλόγων των Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Σ.τ.Ε., της Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας,  με θέμα την μη καταβολή  εξόδων κίνησης  στους κατά αποκλειστική απασχόληση με τις επιδόσεις Δικογράφων Δικαστικούς Υπαλλήλους.

Μετά από συζήτηση και εκτίμηση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την δυσμενή αυτή εξέλιξη, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Τα έξοδα κίνησης χορηγήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 1968/1991 στους Επιμελητές των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών αυτών, των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και ανέρχονταν μηνιαίως στο ποσό των 58,69€, στη συνέχεια μειώθηκαν με τους Νόμους 3833/2010 και 3845/2010 στα 47,52€ και τελικά καταργήθηκαν εντελώς με το Ν. 4024/2011.

Η περικοπή των ανωτέρω ποσών έχει προκαλέσει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους επιμελητές δικαστηρίων, οι οποίοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνται για τις μετακινήσεις τους από τον ήδη δραματικά μειωμένο μισθό τους, μετά τα τελευταία οικονομικά μέτρα.

Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να σας ενημερώσουμε ότι η αγανάκτηση  των  συναδέλφων μας είναι τόσο μεγάλη ώστε είμαστε υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που δεν επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα,  να λάβουμε δραστικά μέτρα για την προστασία τους, προχωρώντας σε κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με την  οποία οι Επιμελητές Δικαστηρίων θα πραγματοποιούν επιδόσεις δικογράφων μόνο σε αποστάσεις που μπορούν να καλύψουν πεζοί ή με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, που αφενός πολλά δικαστήρια δεν διαθέτουν και αφετέρου δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο αριθμό των δικογράφων προς επίδοση.

Στην ανωτέρω σύσκεψη αποφασίστηκε να ζητηθεί από εσάς να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αποκατάσταση της άδικης μεταχείρισης των συναδέλφων μας, ώστε με σχετική νομοθετική ρύθμιση να εξαιρεθούν τα έξοδα κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων από την κατάργηση του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011.

Κύριε Υπουργέ, ευελπιστούμε και αναμένουμε  ότι θα  πράξετε ότι είναι  δυνατόν για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

Για τα   Δ. Σ.  των Συλλόγων

Οι Πρόεδροι

 Αθήνας – Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

 Πειραιά – Δημήτρης Χατζίνας

 Θεσσαλονίκης – Άρης Παρούτογλου

 Σ. τ. Ε – Αντώνης  Γεωργακόπουλος

 Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. – Πόπη Μουρίκη

 Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α. – Ιωάννα Κατσούλα