Προβλήματα στην λειτουργία του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)”

Προβλήματα στην λειτουργία του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)”

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή

Κοινοποίηση: 1. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κύριο Δημήτρη Παπασπύρου. 2. Πρόεδρο της ΕΠΠΕ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Κυρία Μαρία Χυτήρογλου.  3. Κ.κ Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Αθήνας.

Θέμα: Προβλήματα στην λειτουργία του έργου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)”

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 104/02-04-2018 εγγράφου του Συλλόγου μας προς τον Πρόεδρο της ΕΠΠΕ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (το οποίο επισυνάπτεται 1), σχετικά με την έναρξη λειτουργίας και τελικής υλοποίησης του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών που έχουν μπει στο νέο σύστημα:

 • Το νέο μηχανογραφικό σύστημα είναι πιο αργό και δύσχρηστο σε σχέση με τα προηγούμενα που εφαρμόζονταν στις υπηρεσίες. Διαπιστώνεται δε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων μας και των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών, η κατάσταση δεν βελτιώνεται.
 • Δεν υπάρχει ο αναγκαίος, σύγχρονος και συμβατός εξοπλισμός σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οθόνες και εκτυπωτές κλπ.
 • Δεν έχουν γίνει όλες εκείνες οι απαραίτητες διορθώσεις στην δομή και την λειτουργικότητα του προγράμματος που έχουν ζητηθεί από τα αρμόδια τμήματα και τις υπηρεσίες ή γίνονται με πολύ αργούς και γραφειοκρατικούς ρυθμούς.
 • Δεν επαρκεί σε καμιά περίπτωση το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό για να διαχειριστεί και  να  λειτουργήσει το εν  λόγω πρόγραμμα,  αφού  λόγω της δυσχρηστίας του απαιτείται επιπλέον χρόνος  που  έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση τεράστιου όγκου εκκρεμότητας στις υπηρεσίες.

Κύριε Υπουργέ,

Παρ’ ότι αγνοήθηκε το αίτημά μας για πιλοτική εφαρμογή των διαδικασιών και στα Δικαστήρια της Αθήνας, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα τα προβλήματα που παρουσιάζονται και κατόπιν να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία, είναι επιτακτική ανάγκη, έστω και τώρα, να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στην λειτουργία του νέου συστήματος, ώστε να γίνει εύχρηστο και λειτουργικό.  Έτσι μόνο θα μπορεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες και τους δικηγόρους και θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του έργου της απονομής της δικαιοσύνης.

Ζητούμε την παρέμβασή σας για:

 • Την άμεση και με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό (έστω και με προσωρινές λύσεις, ασκούμενοι Δικηγόροι, προγράμματα ΟΑΕΔ κ.λ.π.).
 • Την χορήγηση ικανού αριθμού υπερωριών για το Β΄ εξάμηνο του έτους στις υπηρεσίες, που εμπλέκονται για δημιουργία συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης για να αντιμετωπιστεί το θέμα της εκκρεμότητας.
 • Την άμεσο εξοπλισμό των υπηρεσιών με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές κλπ.
 • Την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται και προτείνονται προς διόρθωση με την εγκατάσταση κέντρου αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες.
 • Να δοθεί η δυνατότητα άμεσων διορθώσεων των γραμματικών και αριθμητικών λαθών που γίνονται κατά την καταχώρηση από τους ίδιους τους χρήστες ή τουλάχιστον από τους προϊσταμένους των τμημάτων, ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη καθυστέρηση που προκύπτει από τον τρόπο που γίνονται μέχρι σήμερα οι διορθώσεις, με έγγραφα αιτήματα.
 • Να εξακολουθήσει η εταιρία να υποστηρίζει το πρόγραμμα με φυσική παρουσία στελεχών της στους χώρους εργασίας, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους ή για όσο διάστημα κριθεί αυτό αναγκαίο.

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:

 • Στο θέμα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων. Έτσι θα αποφορτιστούν τα τμήματα κατάθεσης από τις μεγάλες ουρές και την ταλαιπωρία που αυτό συνεπάγεται και θα εξοικονομηθεί σημαντικός χώρος που καταλαμβάνουν τα σχετικά.
 • Στην ψηφιοποίηση των αρχείων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού όσο και την άμεση αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πρωτοδικείο Αθηνών από την έλλειψη χώρων. Σε αυτή την κατεύθυνση επαναφέρουμε την παλαιότερη πρόταση που είχαμε καταθέσει προς το Υπουργείο η οποία παρά τις υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκε (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο αίτημά μας 2).
 • Την διασύνδεση του προγράμματος με τα αντίστοιχα τμήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και των Τμημάτων Ασφαλείας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και όλοι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Δικαστικών Υπηρεσιών και θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις, ώστε να μας παραδοθεί στην τελική του  μορφή ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που θα εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των Δικηγόρων καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Θεωρούμε απαραίτητο ότι άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν έτσι ώστε να προστατευτεί το κύρος και η αξιοπιστία των υπηρεσιών με το νέο τρόπο λειτουργίας τους.

Θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας από ενδεχόμενα λάθη που θα προκύψουν, χωρίς δική τους ευθύνη, από την μετάπτωση των δεδομένων και την συσσωρευμένη εκκρεμότητα και γενικότερα από την εσπευσμένη εφαρμογή του νέου προγράμματος που σε αυτή την πρώτη φάση λειτουργίας του έχει αποδειχτεί χρονοβόρο και δύσχρηστο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος             Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .docx