Προς: Τον πρόεδρο της ΕΠΠΕ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Αρεοπαγίτη Κο Γεώργιο Μιχολιά

Κοινοποίηση: 

1. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κο Δημήτριο Παπασπύρου
2. Κ.κ Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Αθήνας
3. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ)
4. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α)

Θέμα: Προβλήματα στην λειτουργία του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων – Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)”

Κύριε Πρόεδρε,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας και τελικής υλοποίησης του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, επισημαίνει τα εξής:

Έχοντας ήδη ξεκινήσει να εντάσσονται στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, το Εφετείο, η εισαγγελία Εφετών, το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας, διαπιστώθηκαν κατά το αρχικό αυτό στάδιο μεγάλες λειτουργικές δυσκολίες, κυρίως λόγω της προσπάθειας εφαρμογής ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας με πιλοτική και σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών. Δεν έχει εκτιμηθεί ο τεράστιος όγκος δικαστηριακής ύλης των ανωτέρω υπηρεσιών της Αθήνας σε σχέση με τις αντίστοιχες πολύ μικρότερες υπηρεσίες που έχει ήδη εφαρμοσθεί.

Επίσης, δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1. Η μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη του έργου, αφού έχει παρατηρηθεί ότι κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής σε ορισμένα τμήματα χρειάζεται τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός υπαλλήλων για να λειτουργήσει.
2. Η έλλειψη βασικών υποδομών που θα υποστηρίξουν το νέο σύστημα (Σύγχρονη αναβάθμιση δικτύων, προμήθεια σύγχρονων Η/Υ, οργάνωση θέσεων εργασίας κ.λ.π.) και
3. Η έλλειψη ουσιαστικής εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού.

Θεωρούμε απαραίτητο και ζητάμε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να έχουμε σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών για να διορθώνονται στην πράξη όλες οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν όπως π.χ. η μετάπτωση των κατηγορητηρίων από το παλαιό στο νέο σύστημα ώστε να έχουν πρόσβαση τόσο τα τμήματα των προσδιορισμών όσο και οι γραμματείς των εδρών. Ακόμη και στην πολιτική διαδικασία, που λειτουργεί περισσότερο από ένα χρόνο, υπάρχουν δυσλειτουργίες που επιβαρύνουν αντί να βελτιώνουν την εργασία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία πολιτών και Δικηγόρων αλλά και την μεγάλη επιβάρυνση των Δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις ανωτέρω υπηρεσίες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει κάθε προσπάθεια μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Δικαστικών Υπηρεσιών αλλά θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά και με την υιοθέτηση εκ μέρους των υπευθύνων υλοποίησης του έργου, όλων των προτάσεων – υποδείξεων των υπηρεσιών και των αρμόδιων δικαστικών υπαλλήλων, για την βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος και την ομαλή εφαρμογή του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προσλήψεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
Θανάσης Κόκκινος       Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .docx